شما میتوانید از ساعت 10 الی 17، با شمـاره تلفن 32813723- 025 یا   09199872340تمـاس بگیرید و یا موضوع  خود را به شماره واتساپ 09199872340 ارسال نمایید تا هرچه زودتر به آن رسیدگی کنیم.

مشخصات شعبه 1: قم- خیابان 45 متری صدوقی، نرسیده به کوچه 23، رو بروی مخابرات، شماره تماس 2532917505

مشخصات شعبه 2 : پردیسان، بلوار شهروند، خیابان امام حسین ، فروشگاه پارسیس، شماره تماس: 02532818183

ساعت کاری: هر ورز (حتی جمعه از ساعت 10 الی 24)

در اینستاگرام دنبال کنید:
@parsis_mode
@parsis.shop
@parsis.scarf
@parsis_sport
کانال تلگرام :t.me/parsismode1