عنوان فرستنده:فروشگاه پارسیس
وب‌سایت:https://parsismode.com
دریافت پیش‌فاکتور
تلفن:025-32813723
آدرس:قم، پردیسان، بلوار شهروند، خیابان امام حسین، فروشگاه پارسیس

کدپستی:۳۷۱۱۶۶۵۴۲۹
آدرس گیرنده: - - -
نام کامل:
کدپستی:
تلفن:
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
تومان
مهر و امضای فروشگاه
مهر و امضای مشتری
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب